ค้นหาข้อมูลจาก google
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  l  กระดานสนทนา  l  ติดต่อ  
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร ปี 2563
ข้อมูลนักเรียนปี 2563
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลเกียวกับโรงเรียน
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
จุมจังพลังราษฎร์
บัวขาว
 
 
 
 
 
  โรงเรียนดงมูลวิทยาคมยินดีต้อนรับ
 
ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 คลิ๊ก
ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 คลิ๊ก

 

news
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนดงมูลวิทยาคม เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานและเทคนิคเพื่อนคู่คิดบนวิกิเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำ สิทธิชัย สุนทรพินิจ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดทำ สิทธิชัย สุนทรพินิจ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ผู้จัดทำ วรรณิษา กสิผล
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดการสอน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้  7ขั้น (7E)
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดทำ เจริญรัตน์  ทิพเจริญ
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ เรื่อง การถนอมอาหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดทำ นางนฤมล  ภูมูลนา
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ นางนฤมล  ภูมูลนา
 
 
 
 
 
 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563
Bigcleaning Day 11 Feb 2021
การทดสอบวิชาการเชิญพุ่มสลากเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา2563
การมอบทุนการศึกษา จากความอนุเคาระห์ของศิษย์เก่าหลายรุ่น
กิจกรรมวันคลิสต์มาส 2021
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมวันพ่อ วันชาติ 5 ธ.ค.2563
พิธีถวายราชสดุดีและการจัดการเรียนการสอนแบบบล๊อคครอส ปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู 2563
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่านาคำ 20-21 ก.พ.2563
การอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัส โคโรน่า
ค่ายดาราศาสตร์ 2563
เข้าค่ายพักแรม 2563
วันครู 2563
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2563
ผ้าป่าโรงเรียน 2563
กิจกรรมปีใหม่ 2563

วอลเลย์บอลชายหาดเหรียญทองแดงระดับประเทศ 18 ปีชาย

กีฬานักเรียนสังกัด อปท.รอบชิงชนะเลิศ ปี 2562 นครระยองเกมส์ 5-12 ธ.ค 2562

โครงการรักใสๆ ดูแลหัวใจ ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโรคร้าย
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21-30 ตุลาคม 2562 ณ จ.นครราชสีมา

วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคฯ รายการยูโร่เค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล 2019 3-10 ต.ค 2562 ณ.รร.เมืองเตาวิทยาคม จ.มหาสารคาม

 

ต้อนรับครูใหม่ 15 พ.ย.2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันคล้ายวันสภาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.2562

ภาพชุดที่ 1

ภาพชุดที่ 2

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2562
พิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562
ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

แชมป์ประเทศไทย วอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 16 ปีชาย ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "นครเชีงใหม่เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เทศบาลนครเชียงใหม่

 

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู รอบเดือนตุลาคม 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561

14-15 มกราคม 2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
รางวัลเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่น 16 ปีชาย วอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคฯ "น้ำตาลหวานเกมส์" ณ เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 20-29 ต.ค.2561

รางวัลเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่น 16 ปีชาย การแข่งขันยูโร่เค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล 2018 รอบคัดเลือกระดับภาคฯ 10-17 ต.ค.2561

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 17 กันยายน 2561

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 กันยายน 2561

กล้อง 1

กล้อง 2

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (15-17 สิงหาคม 2561)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

การจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู รอบ 1 เมษายน 2561
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 เมื่อ 4 กรกฎาคม 2561
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดเมื่อ 29 มิ.ย.2561

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคฯ 25-28 มิ.ย.2561 ณ.เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์

ม.ต้น ได้ อันดับที่ 6 จาก 19 ทีม(ทำคะแนนได้ระดับ เหรียญทอง)

ม.ปลาย อันดับที่ 5 จาก 17 ทีม(ทำคะแนนได้ระดับ เหรียญทอง)

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 2561)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 (20-21 มีนาคม 2561)

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

วันครู 16 มกราคม 2561 ณ.ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนักเรียนยากจน กรณี ด.ช.สุรศักดิ์ บุระพันธ์ ชั้น ม.1/3 (บ.นาอวน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์)
ขอแสดงความยินดี กับ 2 เหรียญระดับประเทศและเชิญชมบรรยากาศการแข่งขัน "นครภูเก็ตเกมส"์
ผู้อำนวยการมอบเหรียญและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา พร้อมกล่าวแสดงความยินดี จากการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 "เวสสุวัณเกมส"์ รอบคัดเลือกระดับภาคฯ

แสดงความยินดีกับ 2 เหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 "เวสสุวัณเกมส"์ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เทศบาลนครภูเก็ต 2 รายการคือ 1.วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย และ2.หมากฮอตหมากกระดาน 16 ปีชาย

ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติและฝ่ายบริหาร ยินดีต้อนรับ นาวาตรีนันทฤทธิ์ ฤทธิวงศ์ (ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย) ในโอกาศที่ท่านให้เกียรติสละเวลามาเยี่ยมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 8 ต.ค 2560
บรรยากาศการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือแบบ block course ประจำปีการศึกษา 1/2560
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 (2-4 สิงหาคม 2560)

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560

จัดพิธี เมื่อ 30 มิถุนายน 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 19-21 มิถุนายน 2560
8 มิถุนายน 2560 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560
งานวันครู 16 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าค่ายลูกเสือ 12-13 มกราคม 2560
วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผีตาโขนเกมส์ 25 พ.ย-4 ธ.ค 2559 ณ. อ.เชียงคาน จ.เลย)เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป รายการการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559
เด็กชายปิยพนธ์ แสงจันทร์และเด็กชายนันทพงศ์ กันยาวงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 14 ปีชาย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด"ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 25 พ.ย - 2 ธ.ค 2559 ณ.สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
เด็กชายจักรพรรดิ์ บุญมาเปรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งภาพระบายสีในคอนเซปต์"จุดพลังเทอร์โบพร้อมสู้ ให้ชุปเปอร์ฮีโร่พลังจักรวาล" จัดโดยบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน 2559
คณะผู้บริหารและครูอบรมโครงการ การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking school ณ.โรงเรียนองค์การบริสารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 4-6 พ.ย 2559

โรงเรียนดงมูลวิทยาคมเป็นเจ้าภาพบุญกฐิน ประจำปี 2559 จัดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปีก่อตั้งโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 22 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
โรงเรียนดงมูลวิทยาคมเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มฯ โดยผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559

ภาพพิธีเปิดการแข่งขัน

ภาพการแข่งกีฬาชนิดต่างๆ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2559 (รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ และประกวดสื่อครู)

 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี จัดอบรมพนักงานขับรถ รับ-ส่ง นักเรียน ณ.ห้องโสตฯโรงเรียนดงมูลวิทยาคม

1 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

จัดพิธี เมื่อ 29 มิถุนายน 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดเมื่อ24 มิถุนายน 2559

นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณชุมชนเทศบาลตำบลหนองหิน

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 16 มิถุนายน 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 11 มีนาคม 2559
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
งานวันครู 16 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

่1.ครู บุคคลากรร่วมกับนักเรียน

2.เฉพาะครูและบุคลากร

โครงการค่ายเติมแสงแห่งความหวังเพิ่มพลังด้วยปัญญา ชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 23-30 ธ.ค. 2558

 

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558ณ หอประชุม ที่ว่าการ อำเภอหนองกุงศร
พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน ของทุกๆปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากฮอต ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ไดโนเสาร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 ต.ค.2558 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูสุริยัน บุตรสมบัติ เกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีที่คุณครูไพฑูรย์ โพนสิงห์ ย้ายไปปฏิบัตรหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม
ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดึงงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด แบบมาตรฐานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ การกีฬาแห่งประเทศไทย
กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ จัดเมื่อ 18 สิงหาคม 2558
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558

บรรยากาศการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ ของคณะครู จำนวน 10 ท่าน

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ นายสัตยา ภูสีน้อย(ศิษย์เก่าโรงเรียนดงมูลวิทยาคม) นักกีฬาฟอร์บอลทีมชาติไทยชุดเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 11 มิถุนายน 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 5 มิถุนายน 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม วันที่ 19-20 ก.พ.2558

รูปเดินทางไกล คลิ๊ก

รูปพิธีเปิดประชุมกองและเข้าฐานบุกเบิกผจญภัย คลิ๊ก

รูปกิจกรรมรอบกองไฟและปิดประชุมกอง คลิ๊ก

 

เหรียญรางวัลระดับประเทศ ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ แสดงความยินดีและรับมอบ ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ "เมืองกาญจน์เกมส์ 2014" ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย

ชมภาพการแข่งขันและมอบรางวัล คลิ๊ก

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมดคลิกที่นี่

 

 

นายชูศักดิ์ ศรีพลอย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานที่ดิน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานท้องถิ่น
สนง.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์
สกสค.กาฬสินธุ์
ตำรวจภูธรกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สวท.กาฬสินธุ์
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
MT.Cable TV.
Kalasinnews.com
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ม.ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
โปงลางกาฬสินธุ์
เขื่อนลำปาว
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณะสุขกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร+แฟ็กซ์ 043019893
e-mail: dmw_school@hotmail.com