คณะครู-บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมูลวิทยาคมดีต้อนรับ

 

::.ฝ่ายบริหาร
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
1

ผู้อำนวยการ(ว่าง)

2
นายจิตกร
โคตะวินนท์

รองผู้อำนวยการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

ชำนาญการพิเศษ
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
3
นางสาวพนารัตน์
อัศพันธ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
4
นายสินสมุทร
นามมุงคุณ
ครู
ชำนาญการ

5

นางสาววรรณิษา
กสิผล
ครู
ชำนาญการ
6

 

นางสาวนัฐฐนิภา
ประทุมชาติ
ครู
ชำนาญการ
7

 

นายสุวรรณ
กินะรี
ครู
-
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
8
นายเยี่ยมยง
รินเสนา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
9
นายสมนึก
พาธาณี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
10
นายเจริญรัตน์
ทิพเจริญ
ครู
ชำนาญการ
11
นางสาวสุรินทร
บุตรคำ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
12
นางดวงใจ
พาธานี
ครู
ชำนาญการ
13
นางกัลยา
พรสอน
ครู
-
14
นางสาวสุกัญญา
ผารุธรรม
ครู
-
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
15
นางสาวฐิตินันท์
มะกุล
ครู
ชำนาญการ
16
นางสายสุดา
สาละ
ครู
ชำนาญการ
17
นางเบญจมาศ
ภูกิ่งเพชร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
18
นายวรวิทย์
ตะกะศิลา
ครู
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
19
นายเจตนิพัทธ์
อุฒาพยับ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
20
นายณฐกร
สุภารีย์
ครู
ชำนาญการ
21
นายณัฐธีร์
สุทธิพงษ์วรโชติ
ครู
ชำนาญการ
22
นายภูมิพัฒน์
ศรีสัตนาโค
ครู
 
23
นางรัตนา
วงศ์สุวรรณ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
24
นายประทวน
สายสุริยา
ครู
ชำนาญการ
25
นายทวีทรัพย์
ธรรมประชา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
           
26
นายอภินันท์
โคตรักษา
ครูพิเศษสอน
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
27
นายไพบูลย์
พันทะลา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
28
นายนรินทร์
นาจอมทอง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
29
นางทวีภรณ์
ไตรพิษ
ครู
ชำนาญการ
30
Mr.Manolito
JR Parafina
ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)
31          
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
32
         
33
นายณรงค์
แสงจันทร์
ครูพิเศษสอน
::.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
34
นางนฤมล
ภูมูลนา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
35
นายสิทธิชัย
สุนทรพินิจ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
36
กรกมล
อาษาราช
ครูพิเศษสอน
::.นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่
รูปภาพ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิชาเอก/สาขา
1
         
2
   
   
::.กลุ่มสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ที่
 
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอดิรักษ์
รัตนมงคล
พนักงานบริการ
2
นายอภิชาติ
ภูมูลนา
ยามรักษาความปลอดภัย
3
นางสาวกาญจนา
บุตรคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
         
         

 

 
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร,แฟ็กซ์ 043-019-893
e-mail: dmw_school@hotmail.com