ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคมรัสู่ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ค่ะ
::.ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35
39
74
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
42
59
101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
45
55
100
รวม ม. ต้น
122
153
275
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
33
46
79
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
45
39
84
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
36
42
78
รวม ม.ปลาย
114
127
241
รวมทั้งหมด
236
280
516

 

 
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร,แฟ็กซ์ 043-019-893
e-mail: dmw_school@hotmail.com