ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคมรัสู่ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ค่ะ
::.ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
56
72
128
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
34
40
74
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
42
54
96
รวม ม. ต้น
132
166
298
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
29
48
77
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
32
44
76
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
43
36
79
รวม ม.ปลาย
104
128
232
รวมทั้งหมด
236
294
530

 

 
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร,แฟ็กซ์ 043-019-893
e-mail: dmw_school@hotmail.com